Ahola Install sköter installationen och monteringen

Förutom logistiktjänster erbjuder vi våra kunder mångsidiga installations- och monteringslösningar.

 

Genom Ahola Specials och Installs gemensamma erfarenhet hanterar vi hela processen för dig: transport, lyft samt installation och montering. Våra erfarna experter hjälper dig genom konsultation i frågor som gäller projektstyrning och projekthantering.

 

Ahola Install har flera årtiondens erfarenhet från installationsprojekt och monteringstjänster. Vi kan alltså helhjärtat engagera oss för ditt projekt och ge ditt företags specialister ro att koncentrera sig på sin egen kärnkompetens. Förutom installations- och monteringsprojekt utför vi även lyft och lansering av cisterner samt eftergjutning för elementinstallationer i höghus.

 

Snabba och kostnadseffektiva installationer och monteringslösningar

 

Det primära målet för våra tjänster är alltid säkerhet och pålitlighet men vi vill även erbjuda våra kunder  kostnadseffektivitet och smidighet. Till våra kunder hör bland annat aktörer inom industrin och byggbranschen.

 

Logistiktjänster och installation samt monteringslösningar genom en och samma kontakt

 

När du kontaktar oss startar du en kedja som resulterar i heltäckande och övergripande logistiktjänster ända från planering till transport och slutförande av installationen. Läs mer om de helhetslösningar vi genomfört tidigare.

 

Kontakta oss så bygger vi tillsammans ett fungerande paket för de logistik- och monteringstjänster du behöver.

 

Referenser

Montering av betongelement

Transport av 74m långa turbinvingar.