Tietosuoja

Tietosuojaselosteet

 

Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

 

Ahola Group Oy:n tietosuojaselosteet

(Ahola Transport, Ahola Special, Ahola Digital)

 

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.
Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Ahola Group Oy:n tärkeimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät henkilörekisterit tietosuojaselosteineen ovat henkilörekisteriperusteisesti eriteltynä alla. Muut henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen.

 

Asiakasrekisteri

Ajoneuvo- ja mobiiliateseurantarekisteri

Kameravalvontarekisteri

Kuljettajarekisteri

Prospektit, potentiaaliset asiakkaat ja kumppanit

Uutiskirjerekisteri

 

 

Evästeet