Ahola Engineering-palvelu tarjoaa uuden sukupolven kuljetusratkaisuja

Ahola Engineering -konsepti on merkittävä askel eteenpäin, jonka myötä Ahola Special tuo innovatiivisia ratkaisuja kuljetusalalle.

 

Ahola Engineering -palvelu on merkittävä askel kohti tulevaisuuden kuljetusratkaisuja, joissa yhdistyvät tarkkuus, kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Ahola Specialin myyntipäällikkö Mikko Lietosaaren mukaan Ahola Engineering-palvelun ydin on kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa.

 

”Me emme vain suunnittele reittejä, vaan luomme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka huomioivat kaikki kuljetusprosessin näkökulmat – tekniset, taloudelliset ja ympäristölliset,” hän selittää.

 

Monipuolinen lähestymistapa on mahdollista Aholan käyttämän edistyksellisen 3D-laserkeilauksen ja CAD-avusteisen suunnittelun ansiosta. Menetelmä mahdollistaa tarkan ja ympäristöystävällisen kuljetuksen toteuttamisen, minimoiden samalla reittimuutostyöt.

 

Ahola Engineering

"Me emme vain suunnittele reittejä, vaan luomme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka huomioivat kaikki kuljetusprosessin näkökulmat – tekniset, taloudelliset ja ympäristölliset."

Kustannussäästöjä ja pienempi ympäristökuorma

Ahola Engineering-palvelu tuottaa asiakkaille monenlaisia hyötyjä. Täsmällisempi suunnittelu mahdollistaa kuljetettavien kappaleiden mitoituksen ja reittisuunnittelun optimoinnin. Tämä johtaa säästöihin rahtikustannuksissa, parantaa kuljetusturvallisuutta, hallitsee riskejä ja parantaa aikataulujen luotettavuutta. Lisäksi ympäristövaikutukset pienenevät, kun reittimuutostöiden ja rakennustöiden tarve vähenee.

”Ahola Specialin osallistuminen projektiin jo suunnitteluvaiheessa mahdollistaa laajemmat vaikutusmahdollisuudet projektikokonaisuuteen, optimoiden tekniikkaa, kustannuksia ja ympäristövaikutuksia”, Lietosaari sanoo.

 

Mukana koko toimitusketjussa

Ahola Engineering-palvelu on Aholan tapa tukea asiakkaiden toimitusketjua laajemmin. Palvelu sopii erityisesti kuljetustehtäviin, joissa tarkka ennakkosuunnittelu on kriittistä. Tämä kattaa kappaleiden kuljettamisen ja siirtämisen työmailla ja tehdasalueilla sekä kuljetusreittien suunnittelun esimerkiksi tuulipuistoissa.

 

Ahola engineering-scanning

 

Uudella lähestymistavalla pyritään tukemaan asiakkaita koko projektin elinkaaren ajan, mahdollistaen kustannussäästöt, riskien alentamisen ja ympäristövaikutusten pienentämisen.

Tässä Ahola Special on edelläkävijä Suomessa.

 

”Tulevaisuudennäkymät ovat lupaavat, sillä palveluiden kysyntä on jo lisääntynyt huomattavasti, ja kiinnostusta on ollut myös kansainvälisesti”, Lietosaari sanoo.