Ahola Engineering oferuje usługi transportowe nowej generacji

Usługi Ahola Engineering to znaczący krok w kierunku rozwiązań transportowych przyszłości, łączących dokładność, efektywność względem koszyów, a także zrównoważony rozwój. Według kierownika sprzedaży Ahola Special, Mikko Lietosaari, podstawą usług inżynieryjnych Ahola jest jej kompleksowe podejście.

 

„Nie tylko planujemy trasy, ale tworzymy kompleksowe rozwiązania, które uwzględniają wszystkie aspekty procesu transportu – techniczne, ekonomiczne i środowiskowe” – wyjaśnia Lietosaari.

 

Wieloaspektowe podejście jest możliwe dzięki innowacyjnemu skanowaniu laserowemu 3D i planowaniu wspomaganemu przez CAD, z którego korzysta Ahola. Metoda ta umożliwia dokładny i zrównoważony transport przy jednoczesnym zminimalizowaniu prac związanych z modyfikowaniem trasy.

 

Ahola Engineering

„Nie tylko planujemy trasy, ale także tworzymy kompleksowe rozwiązania, które uwzględniają wszystkie aspekty procesu transportowego - techniczne, ekonomiczne i środowiskowe”.

Większa efektywność kosztowa i mniejsze obciążenie dla środowiska

Usługi Ahola Engineering przynoszą klientom wiele korzyści. Dokładniejsze planowanie umożliwia dobór wielkości transportowanych towarów i zoptymalizowane zaplanowanie tras. Prowadzi to do oszczędności kosztów transportu, poprawy bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, a także udoskonala niezawodność harmonogramu. Ponadto, nasze działanie zmniejsza negatywny wpływ na środowisko poprzez ograniczenie konieczności zmiany trasy i prac budowlanych.

 

„Dzięki zaangażowaniu Ahola Special w trn projekt, już na etapie planowania jesteśmy w stanie zwiększyć swój wpływ na cały projekt, optymalizując technologię, koszty i lepszą dbałość o środowisko” – mówi Lietosaari.

 

simulating special transportation

Zaangażowanie w cały łańcuch transportowy

Usługi Ahola Engineering to sposób firmy na zapewnienie szerszego wsparcia dla całego łańcucha transportowego klienta. Jest to szczególnie przydatne w przypadku transportów, w których planowanie z wyprzedzeniem ma kluczowe znaczenie. Obejmuje to transport towarów i przemieszczanie na terenie zakładów i obszarów przemysłowych, a także planowanie tras transportowych dla różnych lokalizacji, takich jak farmy wiatrowe.

 

Ahola engineering scanning

 

Celem tego nowego podejścia jest wspieranie naszych klientów przez cały cykl trwania ich projektów, jednocześnie umożliwiając oszczędności związane z kosztami, mniejsze ryzyko ogólne oraz wpływ na dobro środowiska. To właśnie dzięki powyższym, Ahola Special jest liderem na tle innych firm w Finlandii.

 

„Przyszłość wygląda obiecująco, ponieważ popyt na nasze usługi znacznie wzrósł, a także pojawiło się zainteresowanie międzynarodowe” – wyjaśnia Lietosaari.