Ahola Engineering erbjuder nästa generations transporttjänster

I och med de nya Ahola Engineering-tjänsterna kan Ahola Special erbjuda nya innovativa lösningar för transportsektorn.

 

Ahola Engineering-konceptet är ett betydande steg mot framtidens transportlösningar och kombinerar noggrannhet, kostnadseffektivitet och hållbarhet. Enligt Ahola Specials försäljningschef Mikko Lietosaari, är kärnan i Aholas Engineering ett övergripande tillvägagångssätt.

 

”Vi planerar inte enbart rutter utan skapar övergripande lösningar som tar hänsyn till alla aspekter av transportprocessen – tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt,” förklarar Lietosaari.

 

Det mångfacetterade tillvägagångssättet möjliggörs av den innovativa 3D laserskanningen och CAD-understödd planering som används av Ahola Special. Denna metod möjliggör noggrann och hållbar transport medan arbetet med att ändra och justera rutterna minimeras.

 

Ahola Engineering

”Vi planerar inte enbart rutter utan skapar övergripande lösningar som tar hänsyn till alla aspekter av transportprocessen – tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.”

Mer kostnadseffektivt och mindre miljömässig belastning

Ahola Engineering-tjänsten erbjuder flera fördelar för kunderna. En noggrannare planering möjliggör dimensionering av gods som transporteras och optimerad ruttplanering. Detta leder till inbesparingar av transportkostnader, förbättrad transportsäkerhet, bättre riskhantering och högre tillförlitlighet av tidtabeller. Tjänsten minskar dessutom vår miljöpåverkan genom att minska behovet av ruttändringar och konstruktionsarbete.

 

simulation

 

”Genom att komma med i projektet redan i planeringsstadiet kan vi ha större inverkan på hela projektet genom att optimera teknik, kostnader och miljömässig påverkan,” säger Lietosaari.

Involverad i hela transportkedjan

Ahola Engineering är ett sätt att ge bredare stöd till kundens hela transportkedja. Tjänsterna lämpar sig särskilt väl för projekt där förebyggande planering är kritisk. Lösningarna omfattar själva transporten av godset, förflyttningar av godset på byggarbetsplatser och industriområden, såväl som planeringen av transportrutterna för olika områden, såsom till exempel vindkraftsparker.

 

Ahola engineering scanning

 

Syftet med Ahola Engineering är att stötta våra kunder genom alla i skeden i sina projekt och samtidigt möjliggöra kostnadsbesparingar, lägre risker och mindre miljömässig påverkan. Ahola Special är en föregångare i Finland på detta område.

 

”Framtiden ser lovande ut eftersom efterfrågan på våra tjänster har ökat avsevärt och det har också funnits internationellt intresse,” förklarar Lietosaari.