31.05.2024

Kalustoinvestointeja, tuotekehitystä ja uusia markkinoita

Jonas Ahola, toimitusjohtaja Ahola Special

 

Vuosi 2023 oli Ahola Specialille merkittävä kasvun vuosi. Uutta teknologiaa hyödyntävä Ahola Engineering -palvelu ja laajentuminen Eurooppaan vahvistivat yrityksen asemaa monimuotoisten ja vaativien erikoiskuljetusten mahdollistajana.

 

Alkuvuodesta 2023 Ahola Specialia työllistivät erityisesti tuulivoimaprojektit Suomessa ja Ruotsissa. Samalla jatkoimme investointeja jo ennestään laajaan kuljetuskalustoomme. Monipuolinen kalustomme mahdollistaa erikoiskuljetusten toteuttamisen omalla kalustolla ja omin voimin. Raskasta teollisuutta voimme palvella mm. erilaisilla jatkettavilla perävaunuilla sekä modulaarisilla ja räätälöitävillä raskaskuljetuslaveteilla. Entistä suurempien tuulivoimaloiden komponenttien kuljetuksiin olemme hankkineet torni- ja siipiadaptereita.

 

Tuotekehitystä ja tiimivahvistusta

 

Ahola Specialin Ahola Engineering -palvelu tuotteistettiin vuoden 2023 aikana omaksi konseptikseen. Palvelu tähtää kokonaisvaltaisten kuljetusratkaisujen toteuttamiseen, ja pyrkii näin ottamaan suunnittelussa huomioon sekä tekniset, taloudelliset että ympäristölliset vaikutukset. Ahola Engineering -palvelussa hyödynnetään moderneja teknologioita kuten 3D-laserkeilausta ja CAD-avusteista suunnittelua. Ahola Specialin osallistuminen projekteihin jo niiden esisuunnitteluvaiheessa mahdollistaa laajemmat vaikutusmahdollisuudet projektikokonaisuuteen ja tuo pöytään kuljetusten näkökulmasta tarvittavaa tietoa riittävästi etukäteen. Kattava esisuunnittelu pienentää työmaiden ympäristövaikutuksia, säästää aikaa ja alentaa rakennuskustannuksia.

 

Esimerkiksi tuulivoimaprojekteissa tämä tarkoittaa konkreettisesti vähemmän tarvetta maastonmuokkaustöille ja puunkaadolle työmaa-alueella. Samalla varmistamme, että reitit työmaille toteutetaan siten, että pitkät ja painavat erikoiskuljetukset pääsevät perille turvallisesti. Pitkä kokemuksemme erikoiskuljetuksista yhdistettynä moderneihin digitaalisiin ratkaisuihin tuovat meille lyömättömät edellytykset erikoiskuljetussektorin edelläkävijyyteen.

 

Helmikuussa 2023 avasimme uuden toimipisteen Jyväskylään, mikä merkitsee meille sekä toiminta-alueemme että palvelutarjontamme merkittävää laajentumista. Neljän hengen asiantuntijatiimi palvelee Jyväskylästä käsin projektija erikoiskuljetuksissa Euroopan-laajuisesti. Tiimi tarjoaa entistäkin vahvempaa osaamista sekä suunnitteluun ja konsultaatioon että haasteellisten kuljetusreittien ja -kokonaisuuksien toteuttamiseen. Myös päästöraportointimalliamme kehitettiin vuoden aikana, ja tavoitteena on saada lanseerattua se alkuvuodesta 2024.

 

Ylileveitä, ylikorkeita ja painavia, ja myös pienempiä kuljetuksia

 

Vuosi 2023 piti sisällään monipuolisia projekteja Suomessa ja ympäri Eurooppaa. Tuulivoimaprojektien lisäksi olimme mukana useissa teollisuusprojekteissa ja kuljetimme muun muassa siltarakenteita, säiliöitä, koneiden osia, muuntajia, veneitä ja maatalouskoneita. Erikokoisten ja -painoisten kappaleiden kuljettaminen vaatii paitsi muunneltavaa kalustoa myös vahvaa asiantuntijaosaamista lupaprosesseissa sekä huolellista taustatyötä kuljetussuunnittelussa.

 

Vuoden 2023 uusina aluevaltauksina voimme mainita korkeat ja yli 100 tonnin erikoiskuljetukset Suomesta Englantiin omalla kalustollamme, lavettikuljetuksina ilman välikäsittelyjä. Lisäksi toteutimme vaativan, yli 140 tonnin rumpupulppereiden kuljetuksen Suomesta Saksaan yhdistettynä auto-meri-joki-autokuljetuksena.

 

Suurien ja näyttävien kuljetusten ohella muistamme myös monet pienemmät kuljetukset ja projektit, joissa tarjosimme asiakkaillemme luotettavaa ja kokonaisvaltaista projektilogistiikan hallintaa. Kulunut vuosi on osoittanut, että meillä on kaikki edellytykset jatkaa innovaatioiden ja kestävän kehityksen edelläkävijänä edistäen samalla vihreän siirtymän teollisuushankkeita Suomessa ja maailmalla.

 

Ahola Engineering -palvelussamme hyödynnetään moderneja teknologioita kuten 3D-laserkeilausta ja CAD avusteista suunnittelua.