31.05.2024

Fordonsinvesteringar, produktutveckling och nya marknader

Jonas Ahola verkställande direktör, Ahola Special

 

År 2023 var ett starkt tillväxtår för Ahola Special. Ahola Engineering-tjänsten med ny teknologi och utvidgningen till Europa stärkte företagets position som möjliggörare av mångsidiga och krävande specialtransporter.

 

I början av 2023 sysselsattes Ahola Special särskilt av vindkraftsprojekt i Finland och Sverige. Samtidigt fortsatte vi att investera i vår redan omfattande fordonspark. Vår mångsidiga fordonspark gör det möjligt att genomföra specialtransporter med egna fordon och krafter. Vi kan betjäna den tunga industrin bland annat med olika förlängningsbara släpvagnar och modulära och anpassningsbara lavetter för tunga transporter. För transport av större vindkraftskomponenter än tidigare har vi skaffat torn- och vingadaptrar.

 

Produktutveckling och teamförstärkning

 

Under 2023 har Ahola Specials Ahola Engineering-tjänst produktifierats till ett eget koncept. Med tjänsten vill vi implementera heltäckande transportlösningar och därmed beakta tekniska, ekonomiska och miljömässiga effekter i planeringen. I Ahola Engineering-tjänsten använder vi moderna tekniker som 3D-laserskanning och CAD-projektering.

 

Ahola Specials deltagande i projekten redan i förberedande planering gör det möjligt att påverka projekthelheten i större grad samt tillgängliggör information som behövs för transporten tillräckligt tidigt i processen. Omfattande förberedande planering minskar byggarbetsplatsernas miljökonsekvenser, sparar tid och minskar byggkostnaderna. Till exempel när det gäller vindkraftsprojekten innebär detta konkret ett mindre behov av markändringsarbeten och skogsavverkning på byggarbetsplatserna. Samtidigt säkerställer vi att rutterna till byggarbetsplatserna planeras på ett sådant sätt att långa och tunga specialtransporter anländer säkert. Vår långa erfarenhet av specialtransporter kombinerat med moderna digitala lösningar ger oss oslagbara förutsättningar att vara en föregångare inom specialtransportsektorn.

 

I februari 2023 öppnade vi ett nytt verksamhetsställe i Jyväskylä, vilket innebär en viktig expansion för vårt verksamhetsområde och tjänsteutbud. Vårt fyrmannade expertteam på plats i Jyväskylä betjänar kunder när det gäller projekt- och specialtransporter i hela Europa. Teamet erbjuder ännu starkare kompetens för både planering och konsultation samt implementering av komplexa transportrutter och -helheter.

 

Under året utvecklade vi även vår utsläppsrapporteringsmodell och målet är att publicera den i början av 2024.

 

Överdimensionerat breda, höga och tunga – men även mindre transporter

 

År 2023 innebar mångsidiga projekt både i Finland och Europa. Utöver vindkraftsprojekten deltog vi i flera industriprojekt och transporterade bland annat brokonstruktioner, tankar, maskindelar, transformatorer, båtar och jordbruksmaskiner. Transport av gods som är av olika storlekar och vikt kräver fortfarande anpassningsbara fordon även stark expertis om tillståndsprocesser och omsorgsfullt bakgrundsarbete i transportplaneringen.

 

Som en ny landvinning kan vi nämna våra höga och över 100 ton tunga specialtransporter från Finland till England med våra egna fordon, som lavett transporter utan mellanhantering. Dessutom genomförde vi en krävande transport på över 140 ton tunga massiva trummor från Finland till Tyskland som en kombinerad lastbil-sjö-flod-lastbil-transport.

 

Utöver de omfattande och imponerande transporterna kommer vi även ihåg mindre transporter och projekt, där vi erbjöd våra kunder tillförlitlig och övergripande projektlogistikhantering. Det gångna året har visat att vi har alla förutsättningar för att fortsätta som föregångare inom innovationer och hållbar utveckling för att samtidigt främja industriprojekt inom den gröna omställningen, både i Finland och resten av världen.

 

I Ahola Engineering-tjänsten använder vi moderna tekniker som 3D-laserskanning och CAD-projektering.