11.03.2021

Ahola-konserni verifioitu DNV:n toimesta COVID-19:n hallinnassa

Sertifiointilaitos DNV on verifioinut Ahola-konsernin työn infektioiden ehkäisemiseksi My Care -menetelmän mukaisesti. Verifiointi, joka käsittää yhtiön johdon ja kaikki liiketoimintasegmentit, vahvistaa konsernin kykyä hallita ja ehkäistä infektioriskejä.

 

Logistiikkakonserni Ahola Transportin kestävän kehityksen ohjelmassa tärkeässä osassa ovat panostukset turvalliseen työympäristöön sekä henkilöstön hyvinvointiin. Ahola Transport saa nyt DNV:n My Care -verifioinnin myötä tartunnanhallintatyöllensä pandemian aikana myös kolmannen osapuolen valvonnan ja laadunvarmistuksen. Verifiointi käsittää infektioiden ehkäisyn menetelmiä ja rutiineja, joita sovelletaan kaikissa konsernin liiketoimintasegmenteissä.

 

– Työntekijöidemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme terveys ja turvallisuus ovat Ahola Transportille erittäin tärkeitä, etenkin vallitsevan pandemian aikana. Haluamme, että kaikki voivat työskennellä turvallisesti kanssamme.

 

Työskentelemme jatkuvasti ennaltaehkäisevästi työympäristöön ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja päätimme nyt koronapandemiasta johtuen hakea tälle työlle myös kolmannen osapuolen laadunvarmistuksen. Henkilökunnan sitoutumisen ja osaamisen ansiosta olemme onnistuneet saavuttamaan verifioinnin edellyttämän tason. Olemme myös pystyneet palvelemaan asiakkaitamme käytännössä täysin normaalisti pandemiasta huolimatta, Ahola Transportin toimitusjohtaja Hans Ahola sanoo.

 

Ahola-konsernin toiminta eri markkinoilla tapahtuu kussakin maassa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Konsernin pandemian käsittelyä ohjaa oma valmiusryhmä, joka koostuu johdon jäsenistä. Valmiusryhmä koordinoi infektionhallintatyötä organisaatiossa. Henkilökunnalle tiedotetaan jatkuvasti voimassa olevista ohjeista, työskentelytavoista ja suojavarusteista.

 

Haluamme onnitella Ahola Transportia My Care -saavutuksesta. Tämä kasvattaa luottamusta tartuntariskien hallintaan ja osoittaa vahvaa sitoutumista ja kehityshalukkuutta parantaa asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuteen liittyviä prosesseja ja toimintatapoja, sanoo Curt Ruokolahti, Business Development Manager, DNV Business Assurance.

 

My Care -todennus

 

DNV on maailman johtava globaali toimija arviointi- ja sertifiointialalla ja toimii yli 100 maassa. Sertifioinnin, verifioinnin, koulutuksen ja digitaalisten ratkaisujen kautta DNV auttaa yrityksiä hallitsemaan riskejä ja varmistamaan kestävän toiminnan.

 

Riskienhallinta vaatii uusia strategioita COVID-19:n jälkeisissä olosuhteissa. On tärkeää ymmärtää, miten vastata asiakkaiden ja sidosryhmien esittämiin haasteisiin. Asiakkaiden ja oman henkilöstön täytyy voida luottaa siihen, että turvallisuuden takaavat toimenpiteet ovat käytössä. DNV:n My Care -ratkaisut tarjoavat arviointipalveluita sen varmistamiseksi, että infektioriskien hallinta on yrityksen toiminnan ytimessä. DNV:n kehittämä My Care -menetelmä arvioi yrityksen riskienhallintajärjestelmän ja soveltaa arvioinnissa sairaalatasoisia standardeja ja järjestelmiä.