Vi specialiserar oss på de mest
utmanande transporterna.
Våra specialister sköter om dina
specialtransporter säkert,
från början till slut.

Specialtransportlösningar för stora och tunga transporter.
Ahola Specials heltäckande lösningar inkluderar transport, konsultering,
transporttillstånd och ruttplanering

Kontaktförfrågan

VÄLJ DIN TJÄNST

REFERENS

Montering av betongelement

Transport av 74m långa turbinvingar.

Transport av 224 ton tung barktrumma

NYHETER