Tunga och stora transporter

Nyheter

Ahola Specials företagsnamn uppdaterat

  Vårt officiella juridiska namn är nu Ahola Special Oy Ab (tidigare AT Special Transport Oy Ab)   Ahola-koncernen och alla dess segment inledde en branduppdateringsprocess 2021. Vi har uppdaterat vår visuella identitet, våra webbsidor och namnen på våra affärssegment. Ahola-namnet och logon förenar nu alla våra segment, Ahola Transport,...