Stora och tunga transporter med yrkeskunnighet

När ditt gods inte på grund av måtten eller massan kan transporteras normalt, sköter Ahola Specials experter transporten åt dig.

 

Ju längre, högre, tyngre och bredare leveranserna är, desto intressantare är de för oss. Vår moderna utrustning lämpar sig väl för de mest utmanande transportbehoven. Ahola Special kan hantera specialtransporter både på land och till sjöss.

 

Kostnadseffektiva och högkvalitativa specialtransporter kräver omfattande planering och korrekt ruttval – våra experter är specialister på detta.

Specialtransporter utgör hörnstenen i vårt företag

Helhetslösningar för specialtransporter

Vi ordnar transporten enligt dina behov oberoende av vad du ska transportera. Våra mångsidiga och moderna specialtransportutrustning erbjuder alltid en optimal lösning. Våra helhetslösningar omfattar konsultering, transporttillstånd, ruttplanering samt ruttundersökningar.

 

Ahola Special behärskar specialtransporthelheter och identifierar de kritiska detaljerna i projektet. Läs mer om specialtransporter vi utfört tidigare.

 

Kontakta oss för dynamiska och kostnadseffektiva specialtransporter.

Referenser

Ahola Special har transporterat Nordecs stålkonstruktioner under många år

Ahola Special simulerar transporter och rutter på förhand med hjälp av 3D-modellering och LiDAR-skanning