Special Transport Suuri kuljetus Kemissä Lumella

Kvalitet och säkerhet

Kvalitet och säkerhet för specialtransporter

Även om andelen specialtransporter i vägtrafiken är relativt liten, handlar det om stora helheter till sin omfattning och särskilt till sitt ekonomiska värde. Ahola Specials experter på krävande transporter sköter om att din specialtransport kommer till sin slutdestination säkert.

 

På grund lagstiftning och sina speciella egenskaper avviker specialtransporter sig betydligt från den övriga trafiken. Du vinner på att överlåta specialtransporterna till kunniga aktörer, eftersom en lyckad transport kräver en omfattande kompetens. 

Säkra specialtransporter börjar med en noggrann planering

En väl genomförd och omsorgsfull planering innebär kostnadseffektivitet och trygghet. Ahola Specials experter på specialtransporter kontrollerar, simulerar och planerar rutter med största omsorg och yrkeskompetens. Våra projektkoordinatorer har det övergripande ansvaret för din specialtransport genom att säkerställa en högklassig och säker transport från start till slutdestination.

 

Läs mer om specialtransporter vi genomfört på Ahola Specials referenssida

 

Specialtransporter kräver mångsidiga fordon och expertis

 

Vi på Ahola Special erbjuder säkra transporter av din värdefulla last med hjälp av en modern och mångsidig transportflotta. Våra fordon är konstruerade och byggda för att klara av de särskilda utmaningar som specialtransporter medför.

 

Men inte ens den bästa utrustningen räcker, ett lyckat slutresultat kräver även professionella chaufförer och transportplanerare. Ahola Specials experter behärskar helheter och identifierar de krävande och kritiska detaljerna i specialtransportprojekt på förhand. Våra chaufförer som kör specialtransporter använder sig av vår förarmanual Driver’s Guide.

 

Ahola Specials verksamhet är certifierad av DNV med kvalitetscertifikatet ISO 9001 för att garantera att din specialtransport är i säkra händer.

 

Kontakta oss så berättar vi mer om våra specialtransportlösningar.