Ahola Special

Om Oss

Heltäckande specialtransporter med 40 års erfarenhet

Specialtransporter kräver ofta en noggrann och annorlunda synvinkel för planeringen samt mångsidig specialtransportutrustning för transporter med hög kvalitet och punktlighet – men även för kostnadseffektivitet, för att inte nämna miljöeffektivitet.  Vi på Ahola Special har specialiserat oss på att planera och genomföra individuella transporttjänster som är anpassade för era specialbehov. Oavsett om det gäller lång, bred, hög, tung, känslig eller i övrigt krävande frakt är Ahola Special redo att hjälpa och utföra transporten med överenskommen tidtabell och genom att sköta om er värdefulla last.

 

Specialtransporter som helhetslösningar

 

Vi sköter hela processen från leveranser till färdiga projekt både till lands och till sjöss, var som helst i Finland, Norden, Europa och till och med globalt. Vi finns alltså på plats där era transporter ska vara för att genomföra dem med högsta kvalitet.

 

Vi erbjuder främst:

 

Specialtransportlösningar för stora och tunga transporter: Våra helhetslösningar omfattar konsultering, transporttillstånd, ruttplanering samt ruttundersökningar. Läs mer

Projektlogistik: Tjänsterna inkluderar planering och projekthantering, väg- och sjötransport samt nödvändiga tilläggstjänster, såsom hamnhantering, tunga lyft och lansering. Läs mer

Helhetslösningar för vindkraftslogistik: Väg- och sjötransporter av vindkraftskomponenter. Läs mer

Våra värderingar

Helhetsansvar Vi kommer överens om hur vi ska göra och gör som vi kommit överens. Öppenhet Vi pratar med människor, inte om människor. Ifall vi inte klarar det vi lovade, meddelar vi genast alla parter. Respekt för individen Alla har samma människovärde. Vi har olika arbetsuppgifter men helheten är beroende av allas insatser. Alla ska ges förutsättningar att lyckas i sitt arbete.

Vi genomför specialtransporter med hög kvalitet efter en enda kontakt

Ahola Special ingår i Ahola-koncernen.  Kärnan i vår verksamhet består av vårt familjeföretags personal som med sin egen expertis hanterar helheter och identifierar de krävande och kritiska detaljerna i specialtransportprojekt på förhand. Tack vare den starka Ahola-koncernen och den långa transporterfarenheten kan vi erbjuda er en fungerande, betjänande och kostnadseffektiv transporthelhet genom en enda kontakt. Från vardagliga vägtransporter av styckegods till anpassade unika lösningar.

 

Ahola sysselsätter ca 700 specialister

Vår vision är att uppnå en ledande ställning på den nordeuropeiska logistikmarknaden genom att modernisera den traditionella logistiken och utveckla nya digitala tjänster.

Kontakta oss så planerar vi en högkvalitativ och kostnadseffektiv specialtransport efter era behov.