11.03.2020

Ahola-koncernen verifierat av DNV i COVID-19 hantering

Ahola-koncernen verifierat av DNV i COVID-19 hantering

Ahola koncernens arbete för att förebygga infektioner har verifierats av certifieringsorganet DNV enligt My Care-metoden. Verifieringen, som gäller företagets ledning och alla verksamhetssegment bekräftar koncernens förmåga att hantera och förebygga infektionsrisker.

 

Logistikkoncernen Ahola Transports hållbarhetsprogram innefattar även en trygg arbetsmiljö och satsningar på personalens välbefinnande. I och med DNV:s My Care-verifiering får Ahola Transport nu sitt smittskyddsarbete under pandemin kvalitetssäkrat och kontrollerat av tredje part. Verifieringen gäller metoderna och rutinerna för förebyggande av infektioner som tillämpas i koncernens samtliga affärssegment.

 

– Våra anställdas, samarbetspartners och kunders hälsa och säkerhet är mycket viktig för Ahola Transport, särskilt under rådande pandemi. Vi vill att alla skall kunna arbeta tryggt hos och med oss. Vi arbetar ständigt förebyggande med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och ville nu bli utvärderade av tredje part för att kvalitetssäkra detta arbete i samband med coronapandemin. Tack vare personalens engagemang och kompetens har vi kunnat uppnå nivån som verifieringen förutsätter. Vi har även kunnat betjäna våra kunder i princip helt normalt trots pandemin, säger Hans Ahola, vd för Ahola Transport.

 

Ahola-koncernens verksamhet inom de olika marknaderna bedrivs i enlighet med rådande bestämmelser och direktiv i respektive land. Koncernens hantering av pandemin styrs av beredskapsgruppen som består av medlemmar i ledningen.

 

Beredskapsgruppen koordinerar smittskyddsarbetet i organisationen. Personalen informeras kontinuerligt om rådande riktlinjer, arbetssätt och skyddsutrustning.

 

-Vi vill gratulera Ahola Transport till My Care_-_verifieringen. Detta ökar förtroendet för hanteringen av infektionsrisker och visar på ett starkt engagemang och en vilja att förbättra processer och metoder relaterade till personalens och kunders säkerhet, säger Curt Ruokolahti, Business Development Manager, DNV Business Assurance.

 

My Care-certifiering

 

DNV är en världsledande global aktör av utvärderingar och certifikat och verkar i mer än 100 länder. Genom certifiering, verifiering, utbildning och digitala försäkringslösningar hjälper DNV företag att hantera risker och säkerställa en hållbar verksamhet. Att hantera risker kräver nya strategier i ett post-COVID-landskap. Att förstå hur man svarar på nya utmaningar från kunder och intressenter har stor betydelse. Kunderna och de egna anställda måste kunna lita på att åtgärderna är på plats för att säkerheten är tryggad. DNV:s My Care tillhandahåller utvärderingstjänster för att försäkra om att hanteringen av infektionsrisker är kärnan i företaget. DNV:s egenutvecklade My Care-metod utvärderar företagens riskhanteringssystem och tillämpar sjukhuskvalitetsstandarder och -system.