Ahola Special har transporterat Nordecs stålkonstruktioner under många år

Ahola Specials samarbete med Nordec Oy, en leverantör av stålkonstruktioner, har pågått i mer än tio år. Vi har transporterat Nordecs stålkonstruktioner till arbetsplatser i samband med både bro- och byggprojekt.

NORDEC OY ÄR en av Ahola Specials äldsta och viktigaste kunder. Vi spelar en mycket aktiv roll i deras projekt redan från planeringsfasen och samarbetar också med dem under förplaneringsfasen.

 

Tillsammans med Nordec planerar vi de mest effektiva transporterna för varje projekt. Det är enkelt att samarbeta med Nordec. De är experter inom sin bransch, och vi har ett ömsesidigt förtroende för varandra.

 

Våra senaste samarbetsprojekt med Nordec inkluderade bl.a. bron Kruunuvuori i Helsingfors, där vi till exempel transporterade massiva brokonstruktioner via Högholmen.

 

Sådana stora transporter mitt i hjärtat av Helsingfors är exceptionella, och projektet krävde betydande specialåtgärder från vår sida. För Nordec har vi även transporterat stora fackverkskonstruktioner till Landskrona i södra Sverige och konstruktioner till Freyr Batterys anläggning för batteriproduktion i Norge.

Pålitlig kvalitet

 

Nordec väljer inte bara sina samarbetspartners baserat på pris, utan också utifrån pålitlighet och arbetets kvalitet. Vi har nu övertygat Nordec med vår expertis i över ett decennium. “Våra samarbetspartner måste ha stor kunskap om rutterna, och de måste kunna bedriva sin verksamhet under utmanande vinterförhållanden. Vi värdesätter också en modern fordonsflotta, vilket innebär att utsläppen är låga”, säger Nordecs affärsområdeschef Aki Viiliäinen.

 

Nordec kräver också att dess partners håller tiderna och snabbt kan reagera på schemaändringar. Säkerhetsfrågor måste också vara under kontroll. “För oss är det viktigt att vårt transportföretag tar säkerhetsfrågor på allvar, vilket innebär att de har bra personlig skyddsutrustning och att deras lastsäkringsanordningar är i gott skick. På byggarbetsplatser och produktionsanläggningar måste de agera ansvarsfullt och i enlighet med de överenskomna riktlinjerna”, betonar Viiliäinen.

 

Förtroende kommer att föra oss vidare även i framtiden

 

Våra gemensamma projekt har gått smidigt, enligt Nordec.

 

“Vi har varit nöjda med samarbetet. Ahola har varit proaktiva i frågor som gäller säkring av genom att bland annat på förhand frågat om storleken på formsättningen i brobalkarna, så att de kan skaffa rätt gängstänger och kedjor. Detta innebär att laster har säkrats på ett säkert sätt, utan skador på färgen, vilket är extremt viktigt för oss.

 

“På det hela taget har Aholas styrkor varit flexibiliteten och pålitligheten”, berömmer Viiliäinen.

 

Vårt samarbete med Nordec fortsätter. Transporterna till Freyr Batterys batteriproduktionsanläggning fortsätter och nya projekt är redan på gång.

 

En massiv brokonstruktion på väg till bron Kruunuvuori. Den här gången är balken som transporteras 33 meter lång och ungefär tre meter hög och väger hela 48 400 kg.