14.12.2023

Expansionen gav nya möjligheter – kontoret i Jyväskylä öppnar upp dörrarna till Centraleuropa