17.01.2023

Ahola Specials företagsnamn uppdaterat

 

Vårt officiella juridiska namn är nu Ahola Special Oy Ab (tidigare AT Special Transport Oy Ab)

 

Ahola-koncernen och alla dess segment inledde en branduppdateringsprocess 2021.
Vi har uppdaterat vår visuella identitet, våra webbsidor och namnen på våra affärssegment.

Ahola-namnet och logon förenar nu alla våra segment, Ahola Transport, Ahola Special (tidigare AT Special Transport) och Ahola Digital (tidigare Attracs)

 

Som en del av processen är vårt juridiska namn nu ändrat till Ahola Special Oy Ab, all annan företagsinformation är oförändrad och vår verksamhet fortsätter som normalt.