31.12.2022

2022 innebar stark tillväxt för Ahola Special

 

Jonas Ahola, vd Ahola Special

Jonas Ahola, vd Ahola Special

 

Trots den svåra marknadssituationen var förra året otroligt positivt för Ahola Special. Vår omsättning ökade med nästan 50 %. Vindkraftsprojekt stod för en stor del av denna tillväxt, men det var också tillväxt inom många andra områden.

 

DET HAR HÄNT MYCKET inom energisektorn i Finland på sistone. Tack vare den gröna omställningen fokuseras nu ansträngningarna på allt mer ekologiska energiformer, vilket har inneburit en tillväxt inom vindkrafts- och batteriindustrin. Detta har också inneburit positiva effekter för Ahola Special.

 

Vi har levererat vindkraftstransporter i två år nu. Vi ökar kontinuerligt vår marknadsandel inom sektorn. I fjol kom en stor del av vår tillväxt just från vindkraftstransporter. Tillväxten kom också från batteriindustrin. Vi transporterade en hel del gods till bland annat en batterifabrik som håller på at byggas i Norge.

 

Den geopolitiska situationen ledde till en ökning av energipriserna och en komponentbrist, men detta påverkade knappt Specials verksamhet. Våra nya fordon levererades något långsammare än vi hade hoppats, men tack vare vårt förvärv av A&J Kivijärvi förra året minskades fordonsbristen.

 

Ny affärsenhet utökar tjänsteutbudet

 

Utöver våra fordon fokuserade vi förra året också på rekrytering och på att utöka vårt tjänsteutbud. Vår nya affärsenhet Industrial Projects and Engineering stöder alla delar av vår verksamhet och betjänar våra kunder inom industriprojekt och teknik.

Vi etablerade ett kontor i Jyväskylä som övervakar industriprojekt, rådgivning och dirigering i Europa. Teamet i Jyväskylä bidrar med gedigen kompetens inom europeisk logistik. Tack vare vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda våra kunder lösningar redan i den inledande fasen av ett projekt och hjälpa dem att hitta effektiva transportmetoder.

Tack vare tillväxten har Ahola Special nu totalt 35 anställda.

 

Investeringar i digitalisering fortsatte

 

Förra året fortsatte vi också våra investeringar i digitalisering. Tillsammans med Ahola Digital utvecklade vi helt nya verktyg som var skräddarsydda för våra behov. 3D-skanningsverktyget som vi utformade tillsammans med Ahola Digital gör att vi kan skapa mycket exakta och högkvalitativa modeller och simuleringar av rutter och arbetsplatser. Vi har två drönare som vi använder för att få betydligt mer detaljerade uppgifter om rutter. Dessa drönare sparar oss mycket tid, arbete och pengar. Det finns en efterfrågan på sådana tjänster, och de ger våra kunder ett avsevärt mervärde.

 

Positiva utsikter även för detta år

 

Sammantaget har vår verksamhet genomgått en mycket god utveckling, och vi har fått mycket positiv feedback på vårt arbete. Även om vissa marknader, till exempel byggbranschen, har minskat på grund av den ekonomiska situationen, är utsikterna mycket positiva för det kommande året.

Framför allt industriprojekt går väldigt bra just nu, och ett antal stora projekt är på gång.